Pogotowie dźwigowe
ul. Transportowców 7,
40-403 Katowice
tel. (32) 251 33 32

571999 # 340016

 

     „Dźwig - Pol” Spółka z o.o. w Katowicach powstała w połowie 1991 roku na bazie przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Remontów Dźwigów Osobowych w Katowicach i jest kontynuatorką tradycji tego przedsiębiorstwa, które rozpoczęło swoją działalność w 1963 roku. W celu optymalizacji świadczonych usług w roku 2009 powstała Grupa Kapitałowa „Dźwig - Pol”, prowadząca działalność na terenie całego województwa śląskiego. Jej siedziba znajduje się w Katowicach przy ul. Transportowców 7, zaś przedstawicielstwa mieszczą się w Katowicach, Bielsku - Białej oraz Zabrzu. W swojej głównej siedzibie  w Katowickiej dzielnicy Janów dysponuje wysoko wyspecjalizowanym zapleczem technicznym, transportowym i magazynowym, gdzie prowadzona jest produkcja elementów dźwigowych, usługi spawalnicze oraz handel elementami dźwigowymi.
          Aktualnie w ramach Grupy Kapitałowej „Dźwig - Pol” zatrudnionych jest na podstawie umów o pracę 50 pracowników, posiadających najwyższe kwalifikacje zawodowe. Nasi pracownicy - w tym konserwatorzy urządzeń dźwigowych - posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz specjalne uprawnienia nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego zarówno w zakresie wykonywanych usług konserwacji, modernizacji i remontów dźwigów, jak też uprawnienia elektryczne, pozwalające na wykonywanie wymaganych przez Dozór Techniczny pomiarów elektrycznych. Zatrudniamy również absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz stażystów w celu odmładzania kadry. W ramach prowadzonej polityki personalnej mają oni możliwość podwyższania kwalifikacji, nabywania doświadczeń oraz zdobywania uprawnień specjalistycznych na koszt firmy. Przykładamy również dużą wagę do rozwoju zawodowego i osobowościowego pracowników, o czym świadczy refundowanie im kosztów studiów wyższych zawodowych i magisterskich.
          W ramach Grupy Kapitałowej „Dźwig - Pol” posiadamy specjalne uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego umożliwiające nam :

  • dokonywanie modernizacji dźwigów osobowych, towarowych oraz towarowych małych, zgodnie z decyzją UD-09-66-P/3-13,
  • wykonywanie napraw dźwigów osobowych, towarowych oraz towarowych małych, zgodnie z decyzją UD-09-66-N/2-13,
  • dokonywanie wytwarzania elementów dźwigów, zgodnie z decyzją UD-09-66-E/2-13,

 

Uprawnienia te umożliwiają  podejmowanie wykonawstwa wszelkich robót konserwacyjno - naprawczych, montażowych i modernizacyjnych urządzeń dźwigowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym.

 

 

 

  

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i podjęcia współpracy.