Pogotowie dźwigowe
ul. Transportowców 7,
40-403 Katowice
tel. (32) 251 33 32

568602 # 337594

Nabyta wiedza i doświadczenie umożliwia nam zaproponowanie Państwu usług polegających na :

o   Sporządzaniu dokumentacji technicznych celem uzgodnienia w U.D.T.,

o   Pośrednictwie w kontaktach z Urzędem Dozoru Technicznego,

o   Doradztwie technicznym i opracowywaniu specyfikacji przetargowych w zakresie dźwigów,

o   Weryfikacji poprawności prowadzonych prac.